SWV Unita - Communicatiemiddel

Voor meerdere basisscholen ben ik bezig geweest om een model te maken. Het model is zo gemaakt dat leraren eenmalig per jaar de resultaten van de leerlingen moeten invullen. Hierbij ontstaat vervolgens een trap met de voortgang (zie afbeelding*) van de leerling gedurende de basisschool tijd van de leerling. Daarnaast ontstaat er ook automatisch een overzicht per groep waardoor de leraar gemakkelijk kan zien welke doelen er moeten worden gehaald en welke aanpak de leerlingen nodig hebben.

Op de opdracht voor SWV Unita kreeg ik de volgende reactie: “Het was heel prettig om met Wesley samen te werken! Hij luistert goed naar je wensen en weet deze goed te vertalen. De korte lijntjes waren fijn, evenals zijn geduld om steeds weer nieuwe ideeën te verwerken. Ik ben heel blij met het eindresultaat en het maatwerk dat hij heeft geleverd”

*De naam in de afbeelding is een fictieve naam. 

Case-SWV-Unita

SVOV - Rapportages

Case SVOV

Voor SVOV verzorg ik rapportages en inzichten m.b.t. opbrengstverdelingen in het Openbaar Vervoer. De brondata zijn gegevens uit de database die middels query’s worden opgehaald uit de database en vervolgens geaggregeerd, gesorteerd en in de gevraagde lay-out worden gerapporteerd. Daar waar mogelijk implementeer ik tools of werkwijzen waardoor de rapportages en inzichten sneller kunnen worden gemaakt en gerapporteerd. 

Mogelijke Cases

 • Dashboards
 • Financiële rapportages
 • Kostprijsberekeningen
 • Maatoplossingen
 • Voorraadbeheer
 • Beslissingsmodellen
 • Planning
 • Algemene optimalisering
 • Creëren van slimme algoritmes 
 • Automatisering
 • Data analyse 
 • Administratie